Bruskelandsheias Bygdeblad utgis av Bruskelandsheia Bygdelag. Bygdelaget omfatter de gamle skolekretsene Ågset, Bruskeland og Heddåsen (Hellås). I tillegg har Molandsgrenda søkt medlemskap. Disse skolekretsene befinner seg i gamle Laudal kommune nå Lindesnes kommune i Vest-Agder.

Bruskelandsheias Bygdeblad ble startet av bygdelaget i 1989. Bladet ble grunnlagt av Asbjørn Olsen. Det var styret som bidro med stykker til bladet de første årene.

” Poenget med å skape et lokalblad var for å samle folket. Et bygdeblad skaper samhold. Og bladet skal gi leseren noe godt å lese på”, fortalte Asbjørn i et intervju da bladet feiret 15 år. ”Det er en stor teknisk utvikling som har skjedd i løpet av de 15 årene bladet har holdt på. Bygdelaget kjøpte inn en skrivemaskin fra starten. Da var det fram med saks og lim. Noen datamaskin var ikke vanlig den gang.”

I 1998 hadde vi et opplag på 110 blader. I 2004 var opplaget 145. Økonomien i bladet bærer seg på grunn av all støtten vi får i form av annonser. I 2006 var opplaget oppe i 155. Få hadde tenkt at et bygdeblad i et lite bygdelag skulle overleve så lenge.

Julenummeret 1990 var aller første blad, og kun det eneste det året. Det var også det eneste som ble trykket i C– 5 format. Allerede året etter kom bladet ut seks ganger og i A– 4 format. Siden den gang har vi klart å levere seks blader i året.  Julebladet skulle være prikken over i` en. De første årene fikk over 100 blader håndfarget framside! Tenk på det…!

Etter hvert fikk flere data i hjemmene. Den gamle skrivemaskinen ble historie. Fargestifter, lim og saks ble lagt vekk. I  2001 ble det dannet en egen redaksjonskomité som arbeidet på dugnad med reportasjer, intervjuer og dataoppsett. Det er tradisjon at folk sender inn egne stykker.

I 2005 ble det dannet ei resursgruppe for å jobbe med tidløst materiale til bladet. Vi har et digitalarkiv på hvert blad som er trykket fra år 2002. 

Bygdeboka kom ut i 2010.

I mange år var bladet i  sort hvitt, så fikk vi fargeomslag (fram og bakside). Nr 1 i 2015 var første bladet vi gav ut med alle sidene i farger. 

I 2019 feiret bladet 30 år!  Her kan du lese om 30 års jubileum 2019 

Det er viktig å ta vare på historier. Vi har ikke lenger noen sterk fortellertradisjon. Mye av det som har skjedd i bygda, er nå glemt. Men i bygdebladet har vi skrevet mange historier som vil bli viktig for ettertiden. 

Velkommen til hjemmesiden vår

Del denne siden