Prosess Bygdebladet.

En tidsreise hos Bruskelandsheias Bygdeblad fra 1990 til 2022, fra redaksjonens vinkling. Music: The Typewriter - Leroy Anderson.

 Alle burde igrunnen ha et Bygdeblad, konkluderer Snoopy-figuren i tegneserien Knøttene med. Men er interessen stor nok? Ja, nå er vi inne i årgang 33, og bladet gis ut 4 ganger i året med ca 40 sider i hvert nummer. Interessen ER stor nok, konkluderer redaksjonen, som trives med jobben de gjør på dugnad. I skrivende stund jobbes det med oppsettet av blad nummer 1. Vi har fått stykker fra lesere som vi ser fram til å få på trykk! Inspirasjonen er på topp. 🤩

Red.

Del denne siden