Historiske Foto-Marnardal

På Internett

Av

Bakgrunn

Historiske Foto-Marnardal var et prosjekt som Marnardal Historielag tok initiativ til i samarbeid med Marnardal kommune. Det ble gitt økonomisk støtte fra blant andre ABM (statlig organ for Arkiv, Bibliotek og Museum), Marnardal kommune, foreninger/lag i Marnardal m.fl. Det er Marnardal kommune som er eier av samlingen etter prosjektslutt i 2007.

Prosjektet gikk ut på å besøke hjemmene i hele kommunen på jakt etter gamle fotografier. Disse ble avfotografert og opplysninger om bildene ble skrevet inn i et eget skjema. Deretter ble bildene og opplysningene digitalisert, det vil si lagt inn på data.  Meningen med dette var at samlingen etter hvert skulle bli tilgjengelig på Internett for alle.

Dugnadsarbeidet

Prosjektet ble avsluttet i 2007 etter en enorm dugnadsinnsats fra medlemmer i Marnardal Historielag. Her må nevnes Ånund Haugland som hadde ansvar for innsamling i Bjellandsområdet.  Dessverre døde han midt i prosjektperioden. Heldigvis fikk vi Elisabeth Haaland til å ta seg av resten av det området. Ho fikk med Ruth Gullsmedmoen fra Øydna til å fotografere. I Laudalsområdet gjorde John Lauvdal en kjempeinnsats og Ragnar Fidjestøl fikk avfotografert over 3000 bilder bare i Øyslebøområdet. I tillegg har det medgått tid for de som har åpnet sine album rundt i hele kommunen. Anslått dugnadstid mellom 14.000 og 15.000 timer.

Samarbeid om publisering på Internett

I 2008 startet tilsvarende prosjekt, Historiske Foto-Audnedal opp i vår nabokommune. Nå samarbeider Marnardal og Audnedal kommune om felles nettsted for publiseringen av bildene på Internett slik at alle kan søke etter bilder de er interessert i å finne. Mange av bildene har en eller annen tilknytning til begge kommunene.

Fotosamlingen består av..

Pr juni 2009 består begge samlingene av ca 11.000 fotografier. Over 25.000 personer er avbildet og navngitt. Over 1200 forskjellige gårdsnavn er registrert i samlingen samt en del steder i USA i forbindelse med utvandring. Ca 1,7 millioner enkelt opplysninger er registrert men ikke alle blir tilgjengelig på Internett.

Bildene er registrert i museumsprogrammet ”Primus” som er utviklet av KulturIt og er tilgjengelig i deres helt nye Internett løsning ”DigitaltMuseum” på www.digitaltmuseum.no Du kan også gå inn på Marnardal eller Audnedal kommunes hjemmesider for mer informasjon og finne link til fotosamlingen.

Mange bilder tilgjengelig nå

Pr desember 2009 er det lagt ut over 5300 bilder fra begge samlingene og flere kommer etter hvert. I denne omgang har vi prioritert å tilgjengeliggjøre gamle portrettbilder av våre forfedre og mødre fra nesten hvert gårdsbruk i Marnardal. Audnedal er i oppstartfasen og flere bilder derfra kommer etter hvert.

I skrivende stund er der lagt ut flere opplysninger til hvert bilde fra Audnedal enn i Marnardal. Dette skyldes at prosjektet i Marnardal brukte et dataprogram som ble avløst av et nyere i 2007. Alle fotoopplysningene har nå blitt overført til det nye dataprogrammet hvor det er mange flere og bedre funksjoner. Men denne overgangen medførte at ikke alle rubrikker i de to dataprogrammene samsvarer med hverandre. Det kreves derfor en del manuell ”opprydding” og utbedring før opplysningene fra Marnardal vises like godt som på bildene fra Audnedal.

Begrensing i mengde opplysninger på Internett

Vi har registrert mange opplysninger om hvert bilde og hver person. Når det gjelder personopplysninger er det kun navnet på personen og ikke årstall som blir synlig på Internett. Dette skyldes personvernet i følge programleverandøren.

Mange opplysninger registrert

I registreringsprogrammet er det opprettet et eget skjema for hver person. Her er registrert fornavn, patronymicon (farsnavn som Knutson, Knutsdtr.)pikenavn/ døpenavn, etternavn som gift og i noen tilfeller også kallenavn.  Vi har også registrert hvor hver person er født og bodde senere i livet. Alle steder er registrert på land, fylke, kommune, gårdsnavn, bruksnavn (stovenavn) gårds og bruks-nummer samt referanse til side i bygdebok. I mange tilfeller har vi også registrert hvem personen er gift med og yrke. Disse detaljerte opplysningene blir ikke tilgjengelig på Internett men er tilgjengelig på et eget dataprogram på bibliotekene i kommunene. Denne omfattende registreringen er med å lette arbeidet med å kople rett navn til rett person på bildet. Vi har for eksempel 12 forskjellige personer i samlingen som heter Anna Foss og da må man ha en del opplysninger om den enkelte for å skille den ene fra den andre.

Tilbakemeldinger

På Internett er der en link for tilbakemeldinger om det bildet du er inne på. Ser du feil eller har tilleggsopplysninger kan du gi en tilbakemelding om dette.


Kilde: Bruskelandsheias Bygdeblad nr 3/ 2009 

Del denne siden