Marnardal Kommunes Kulturpris 2010.

Bruskelandsheias Bygdeblad har fått Kulturprisen!

Tirsdag 27. april var det utdeling av Marnardal kommunes kulturpris og den ble vunnet av Bruskelandsheias Bygdeblad.

En kjempeoverraskelse og kjempeinspirasjon!

Her er utdrag av begrunnelsen: Årets kulturprisvinner er 20 år og noen dager. Spesielt må innsatsen innen lokalhistorie nevnes. Det er alt fra gamle skolestuer til hverdagslivet på bygda i ny og gammel tid, fra gårdssagaer til slektskrøniker. Kulturprisvinnere i Marnardal kan sjelden sies å være i A-4 format, men i år har kulturkomiteen landet på en prisvinner som er helt og holdent i A-4 format, sa Ole Sigurd Fidjestøl. Som representant for kulturkomiteen og varaordfører Sidsel Birkeland Skaar, delte de ut det synlige beviset på kulturprisen.

Del denne siden