Bygdeboka

20 år med Bruskelandsheias Bygdeblad


Der ei vanlig gårds og slektsbok stopper, der fortsetter denne ”Bygdeboka”.


Boka er på nærmere 500 sider og veier 1,2 kilo.  Nedenfor er nevnt noe av det boka inneholder:

·         Den handler om et ”helt” bygdelag - før og nå.

·         Portrett av bygdejenta, Lovise Haraldstad, som fikk misjonskallet som 8 åring. Hennes liv ute og hjemme.

·         Slektshistorier: Mor` s siste ord til eldste datter på kvelden: ”Nå må du legge deg å sove, så får du se ei fin lita dokke i morgen”! Fødselen var i gang, - men, dette var før luftambulansen blei oppfunnet…

·         På Hjemlestad ble det auksjon. Den dagen satt barna aleine på en benk og så på at innbu i heimen deres ble solgt ut til andre…

·         Dugnadsinnsats og dens frukter.

·         Man kommer tett på bygd og folk.

·         Alle de 3 gamle skolekretsene Ågset, Bruskeland og Heddåsen har plass i boka.

·         Beviset på sjøorm i Manflåvann.

·         Les om det nye kvinneyrke som ble redning for gård og grunn for 100 år siden.

·         Som i de gamle ”huspostillene” (bibel), var det plass bakerst i boka til å skrive egne minner og slektsinformasjon. Det er det også lagt inn plass til det i denne boka. Etter at du har blitt inspirert av innholdet i boka, kan skrive dine egne minner og gjøre denne boka til din egen slekts- og minnebok for deg og dine etterkommere.

·         I denne boka finner vi en del av våre røtter. Våre liv er blitt preget av det som har skjedd i denne bygda og mange av disse minnene kommer fram i boka.

·         Les mer i boka…


Info om pris, se linken
http://www.bruskelandsheia.net/23716060

Bestill i dag!

Tlf.: 38 28 71 74, eller 38 28 71 47Sist oppdatert: 28.november 2010

Del denne siden